Hukukun Üstünlüğü

 

‘’Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.’’

(Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1. Maddesi)

 

Günümüz dünyasında karşılıklı ilişkililerin olağanüstü arttığı, karmaşık ve küreselleşmiş bir düzen içinde yaşamaktayız. Bu durumun hayatlarımıza bakan sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Bunların en başında, "öteki" ile birlikte yaşamayı öğrenme gerekliliği gelir. Türkiye’nin özellikle son yıllardaki ekonomi politikası bağlamında bu durum adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü Türk vatandaşları insan ömrüne sığacak kadar kısa bir değişim diliminde hiç olmadığı kadar sık bir şekilde seyahat etmeye, farklı iletişim araçlarını daha fazla kullanmaya ve dünya ile daha fazla ilişkili olmaya başlamışlardır. Ülkemize gelen turist sayısı, ekonomik ya da savaşlar nedeni ile yaşanan ilticalar, kırsal alandan şehre göçler ve ülke içinde yaşanan hareketlilik ortak yaşam ve kesişme alanlarını artırmıştır. Bunlara ek olarak, ekonomik hareketlilik, serbest ticaret ve yeni uluslararası enerji, ulaşım antlaşmaları ortak yaşamları buluşturan yeni alanlar üretmiştir. Özellikle içinde yaşadığımız zamanların ruhu gereğince, katılımcı demokrasi, insan hakları, sivil diyalog, sürdürülebilir kalkınma, cinsiyet ve etnik ayrımcılıkla mücadele gibi konular Türkiye’nin de üzerinde dikkatlice düşünmesi ve inisiyatif alması gereken konulardır. Farklı dünya görüşüne, farklı dini hassasiyetlere, etnik kökenlere, sosyal ve ekonomik yapıya sahip insanlar, Türkiye’de birbirleriyle barış ve huzur içinde yaşamanın yollarını birlikte oluşturmalıdırlar. Tüm bu sayılan hususlar Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkisi açısından da oldukça önem arz etmektedir.

Derneğimiz, "İnsan Olmak", "Hak, Özgürlük ve Sorumluluk", "Adalet ve Eşitlik", "Uzlaşı", "Kurallar" ve "Birlikte Yaşam" gibi konuları büyük bir titizlikle işlemektedir. Bu konuda farkındalık çalışmaları yapmaktadır. Farkındalık kazanımlarının yapılandırılmasında insanı merkeze alarak "canın ve tenin dokunulmazlığı", "aktif yurttaşlık", "barış", "uzlaşı", "birlikte yaşama", "farklılıklara saygı", "hukukun üstünlüğü" gibi konularda temel değerlerin içselleştirilmesi esas alınmıştır.

İnsan Hakları ve Yurttaşlık alanında yapmış olduğumuz en önemli çalışma ''İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İçin Etkin Farkındalık Yaratma Projesi'' dir.

 


Bu alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında detaylı bilgi ve proje ürünlerini talep etmek için Hukuk Üstünlüğü Alan Çalışmaları Koordinatörümüz Sn. Bülent AK ile temasa geçebilirsiniz.