AB Bütünleşme Süreci

Genişleme, 21. yüzyıla hazırlanan Avrupa Birliği için en önemli fırsatlardan biridir. Yeni üyelere bir istikrar ve refah bölgesi sunarak, kıtanın barışçıl yollarla bütünleşmesini daha ileriye götürmek için benzersiz tarihi bir görevdir. AB, şimdiden başarılı bir genişleme geçmişine sahiptir. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun (AKÇT) kurulmasına ilişkin Paris Anlaşması (1951) ile Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) ve EURATOM'un kurulmasına ilişkin Roma Anlaşması (1957) altı kurucu üye tarafından imzalanmıştır: Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda. AB bundan sonra ardarda dört genişleme sürecinden geçirdi:

- 1957 Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda (Kurucu Üyeler)

- 1973 Danimarka, İrlanda ve İngiltere

- 1981 Yunanistan

- 1986 Portekiz ve İspanya

- 1995 Avusturya, Finlandiya ve İsveç

- 2004 Estonya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, GKRY, Slovakya, Slovenya, Malta ve Macaristan

-2007 Bulgaristan ve Romanya

Avrupa Konseyi Aralık 1997'de Lüksemburg Zirvesi'nde, genişlemeyi olası kılan süreci başlattı. Bu süreçte ilk seferde aşağıda belirtilen on iki ülke aday ülke statüsü aldı: Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya.

 

Avrupa Komisyonunun tavsiyesi üzerine 31 Mart 1998'de altı ülke ile müzakerelere başlandı: GKRY, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya ve Slovenya.

Malta, 1996'da ‘dondurmuş' olduğu üyelik başvurusunu Ekim 1998'de tekrar yürürlüğe koydu. Avrupa Konseyi Aralık 1999'da Helsinki Zirvesinde katılım sürecinin kapsamlı niteliğini teyit etti ve Avrupa Komisyonunun tavsiyesine dayanarak altı aday ülkeyle daha resmi katılım müzakerelerini başlatmaya karar verdi: Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Romanya ve Slovak Cumhuriyeti. Bu altı ülke ile katılım müzakereleri 15 Şubat 2000'de resmen açıldı. Avrupa Konseyi Helsinki'de, Türkiye'nin diğer aday ülkelere uygulanan aynı kriterlere göre Birliğe katılma yolunda bir aday olduğunu da teyit etti.

1 Mayıs 2004 tarihinde 10 yeni üye ülkenin (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta ve GKRY) AB'ye resmen katılması ile AB tarihinin en kapsamlı genişlemesini tamamlamış oldu.

Bulgaristan ve Romanya'nın üyeliği ise 1 Ocak 2007 tarihinde gerçekleşti.

2003'te adaylık başvurusunu yapmış olan Hırvatistan, Türkiye ile birlikte 2005'te müzakerelere başladı. 9 Aralık 2011'de Katılım Antlaşmasını imzalayan Hırvatistan’ın 2013 yılında üye olmasıyla, AB 28 üyeli bir Birlik haline geldi.

Böylelikle 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle, 28 üyeli Avrupa Birliği'nin yaklaşık nüfusu 508.2 milyona, AB'nin resmi dillerinin sayısı da 24'e ulaştı.

Mevcut durumda Türkiye dahil AB'ye üye olmaya aday toplam 5 ülke bulunmaktadır.

Derneğimiz AB bütünleşme sürecinde Karadeniz Bölgesinde etkin bir görev almaktadır. Bütünleşme sürecini destekleyecek bir çok farkındalık yaratma projesini hayata geçirmiştir.

Bu projeler:

 Demokrasi Kültürünün ve Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi İçin Avrupa Diyaloğu Projesi

 Avrupa Vatandaşlığı Eğitimi (AVEP) Projesi

 Avrupadan Mesajınız Var Projesi

 Kadın ve Çevre Projesi

 Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi

 AB Katılım Sürecinde Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliğinde Finlandiya Modeli Projesi

 İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İçin Etkin Farkındalık Yaratma Projesi

  Karadeniz Bölgesinde Doğal Kaynakların Uygun Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi

 


Bu alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında detaylı bilgi ve proje ürünlerini talep etmek için AB Bütünleşme Süreci Çalışmaları Koordinatörümüz Sn. Pınar CAN ile temasa geçebilirsiniz.