Gençlik çalışmaları

Gençlerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, gençler arasında proje kültürünün gelişmesini sağlamak, organizasyon yeteneklerini arttırmak, gençlerin Avrupa Vatandaşlığı duygusunu pekiştirmek, farklı kültürlere sahip gençlerin birbirlerini tanıması, gençler arasında karşılıklı anlayışı ve hoşgörüyü güçlendirmek, dayanışmayı geliştirmek ve gençlerin kendilerine ait politikalarının oluşturulmasını, Gençlik alanında Avrupa işbirliğini teşvik, uluslararası kuruluşlarla işbirliğini desteklemeyi amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda bir çok ulusal  ve uluslararası etkinlik gerçekleştirdik.

 

Bunların en önemlisi İnsan hakları, demokrasi ve AB – Türkiye Sivil diyaloğu konulu üç günlük AB ve Gençlik" Konulu Gençlik Diyalogu Çalıştayıdır. Çalıştaya 5 Alman, 5 Leton ve 45 Türk Gençlik konulu STK temsilcisi katılmıştır. Çalıştay 10-13 Mart 2015 tarihleri arasında Türkiye’de Ayder Yaylası’nda Kaçkar Resort Otel’de yapılmıştır. Söz konusu çalıştayı Avrupa Birliğinin desteği ile gerçekleştirmiştir. 

 

 

Etkinlik fotoğrafları: