Politikamız

Mevcut politika, mevzuat, tutum ve davranışların KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR / INSAN HAKLARI ve DEMOKRASİ, DOĞA KORUMA ile AB VE TURKİYE konularında faydalı olabilmek için çalışmalarınız sürdürmektedir. Bu çalışmalar yapmak için Kaçed Derneği, ikna-uzlaşma (advocacy) konularında ağırlıklı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğimiz, bu faaliyetlerini yaparken EN YENİ ve GÜVENİLİR BİLİMSEL VERİLER kullanarak, sorunlara ve çözümlere ÇOK YÖNLÜ yaklaşmaktadır.

Kültürel Araştırmalar / İnsan Hakları ve Demokrasi Politikamız:

 • Ülkemizde ve Karadeniz Bölgesinde İnsan Hakları, Demokrasi ve doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunmasının önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Karadeniz ve Laz Kültürün doğru bir şekilde yaşatılması ve geliştirilmesi için kamuoyunu doğru bilgilendirilmesini sağlamak,

Doğa Koruma Politikamız:

 • Kültürel ve ekolojik zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek,
 • Küresel ısınma ve İklim değişikliği felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteğini sağlamak,
 • Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek,
 • Karadeniz Bölgesinde yer alan turizm işletmeleri ve yerel tur rehberlerinin eko turizm ve çevre konusunda bilinçlendirilmesini sağlayarak, sürdürülebilir bir ekoturizm alt yapısı ve sivil toplumun ekoturizm alanında karar mekanizmasına aktif katılımını teşvik eden kalıcı bir STK-Kamu işbirliği sistemi kurmak,
 • Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek,
 • Turizmde çeşitliliğin sağlanmasına, Karadeniz Bölgesinin turizme kazandırılmasına, sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasına, çevresel ve kültürel tahribatın önlenmesine ve turizm alanında yörede yatırım yapacak yatırımcıları teşvik ederek onlara yol göstermesi hedeflenmiştir.

AB ve Türkiye Politikamız

 • Karadeniz Bölgesinde yaşayan insanların ve özellikle gençlerin AB üyelik sürecini nasıl algıladığını ve ne şekilde değerlendirdiğini ortaya koymak ve ilgili mercilere bu konuyla ilgili güncellenmiş bilgileri aktarmak,
 • AB’ye katılımla ortaya çıkacak fırsatlar ve zorluklar konusunda daha fazla bilinç oluşturulması;
 • AB-Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloguyla ilgili kültürel, siyasi ve kurumsal tüm konular hakkında her iki tarafın katılımıyla gerçekleştirilecek açık kamuoyu tartışmalarını desteklemesi,
 • Bu diyalogun oluşturulmasında Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin yerel halkın/sivil toplumun bütün kesimleri arasında temasları ve karşılıklı tecrübe alışverişini güçlendirilmesi,
 • Gelecekte AB’nin genişlemeyle birlikte ortaya çıkacak fırsatları ve zorlukları ele alarak başta Karadeniz Bölgesi ve Türk Kamuoyuna daha iyi bilgilendirilmesi ve fikir paylaşımı için fırsat yaratılması,
 • Canlı ve renkli bir sivil toplum, katılım için öngörülen siyasi kriterlere uygun olarak, insan haklarının ve demokrasinin pekiştirilmesine olanak sağlaması