İlke ve Değerlerimiz

Kaced Derneği,

 Hiçbir koşulda bir üst birlik konumunda olmaz ve davranmaz,

 Hiçbir koşulda STK’ların iç işlerine karışmaz,

 Bütün üçüncü şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır,

 Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır,

 Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,

 Her türlü ayrımcılığa karşıdır ve farklılıkları zenginlik olarak algılayıp değerlendirir,

 Üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır,

 Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimser,

 Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, yaşamın içinde olan bir örgüttür.