Metodumuz

Kaced Derneği;

  Bakış açısı, amaç ve ilkelerine uygun; hukuka aykırı olmayan her türlü yöntemi kullanır,

  Bakış açısını hayata geçirmek amacıyla, süreklilik arz eden bir yöntemsel tercih olarak, strateji ve taktikler oluşturmayı ve eylem planları yapmayı esas alır,

  Projelere ilişkin olarak seyir, sonuç ve etki değerlendirmesinde ölçülebilir göstergeler kullanır,

  İhtiyaçların ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesinde katılımcı, birlikte karar almayı temel alan plan süreçleri izler.