Norm ve Standartlarımız

Kaced Derneği, çalışma biçimi olarak;

 Olabildiğince yatay, ancak donanımlı bir kadro ile hızlı karar alabilmeyi hedefler,

 Kendi içinde hesap verebilen ve sürekli çalışan bir mekanizma oluşturur,

 Performans değerlendirmesi yapabilme yeteneğine sahiptir,

 Bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilen projeleri, anlaşılır karar gerekçeleri ile birlikte kamuoyuna açık tutar,

 Üyelerin uzmanlık ve deneyimlerinden faydalanmayı esas alır, genel kurul dışında en az altı ayda bir istişare toplantıları düzenler,

 Kendi içinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin olarak, adil ve güvenilir bir çatışma çözüm mekanizması işletir,

 Dönemsel olarak hazırlanan strateji ve eylem planlarını, genel kurul gözetiminde ve yönetim kurulunca yürütür.