Kaced Vizyon ve Misyonu

Kaced Derneği’nin vizyonu Karadeniz Bölgesinde ‘Güçlü ve Demokratik bir Sivil Toplum'dur. Güçlü ve demokratik bir sivil toplum ulaşılmasını hedefleyen Kaced Derneği’nin misyonu:

  sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi,

  örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi,

  sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için,

kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmektir.