Kadın ve Çevre Projemiz Kabul edilmiştir...

Kadın ve Çevre Projemiz Kabul edilmiştir...

Avrupa Birliği’nin desteklemiş olduğu Kadın ve Çevre Projemiz kabul edilmiştir...

Avrupa Birliği’nin desteklemiş olduğu T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-IV Çevre Hibe Programına, Bizdevarız Derneği ve LIFE e.V. (Almanya) ortaklığında hazırlayıp sunduğumuz ‘’Kadın ve Çevre Projesi’’ adlı projemiz başarılı bulunmuş ve kabul edilmiştir. Proje 12 ay süre ile uygulanacak projemizin genel amacı ‘’sürdürülebilir ve ekolojik açıdan doğru olan tüketim ve üretim biçimleri ile doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda kadınlara yönelik bilinç yükseltici çalışmalar yapılması için güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesi’’ olacaktır. Projenin genel hedefine bağlı olarak aşağıdaki üç özel amaç gerçekleştirilecektir.

  1. Çevre sorunlarının çözümüne ilişkin sivil toplum örgütlerinde kadın inisiyatiflerinin geliştirilmesi ve doğa koruma konusunda politika önerileri geliştirebilecekleri canlı ve renkli bir diyalog zeminin oluşturulması;
  2. Çevre ve doğa koruma konularında bir dizi bileşik seminerler, konferans ve uluslararası çalışma ziyaretleri ve diğer destekleyici eylemler ile proje hedef gurubunun kapasitesinin ve becerisinin artırılması
  3. Avrupa Birliği’nin üzerine inşa edildiği değerleri, işleyişi ve politikaları da dâhil olmak üzere, Cinsiyet eşitliği, kadın ve çevre, doğa koruma yaklaşımlarının anlatılması yolu ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirilmesi,

Projemizin hedef gurubu Berlin (Almanya) bölgesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi korunan alanlarının içinde veya yakınında yaşayan kadınlardır.Proje kapsamında Almanya’da çalışma ziyaretleri, çalıştaylar, eğitim seminerleri düzenlenecek ve almanca ile Türkçe dilinde bilgi materyalleri düzenlenecektir.


Tarih : 25 Mayıs 2024