AB’nin desteklemiş olduğu ‘’Kadınların Ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Ve Geliştirilmesi’’ Projesi eğitim seminerleri ve çalıştayı tamamlandı…

AB’nin desteklemiş olduğu ‘’Kadınların Ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Ve Geliştirilmesi’’ Projesi eğitim seminerleri ve çalıştayı tamamlandı…

AB’nin desteklemiş olduğu ‘’Kadınların Ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Ve Geliştirilmesi’’ Projesi eğitim seminerleri ve çalıştayı tamamlandı…

Avrupa Birliği’nin desteklediği projemizin genel amacı, nüfusun savunmasız kısmı da dâhil olmak üzere kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi ve Sivil Toplum Örgütleri arasında iyi yapılandırılmış canlı ve renkli bir diyalog kültürünün gelişimine katkı sağlanması yoluyla sivil katılımın güçlendirilmesidir.

Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi, Kaçed Derneği ve kısa adı Bizde Varız Derneği olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği ortaklığında gerçekleştirilmektedir.

Bu proje kapsamında yapılan eğitim semineri ve çalıştayının özel hedefleri:

  1. İlgili STÖ’lerin toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu, yerel yönetimlerle başarılı etkileşim sağlama ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi;
  1. Kamuoyunun, nüfusun savunmasız kısmı da dâhil olmak üzere kadın ve kız çocuklarının hakları ve buna yönelik hizmetler konusunda bilinçlendirme ve propaganda çalışmaları yapılarak cinsiyet eşitsizliklerine ilişkin duyarlılık ve bilinçlerini artırmak;
  2. AB’nin üzerine inşa edildiği değerleri, işleyişi ve politikaları da dâhil olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları yaklaşımlarının anlatılması yolu ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirilmesi,

Projemizin hedef gurubu, Rize ve Artvin illerinde yaşayan ekonomik seviyesi ve eğitim düzeyi düşük kadınlar, kız çocukları, kadın sivil toplum örgütü (STÖ) temsilcileri ve genel olarak Rize ve Artvin halkıdır. Projenin doğrudan faydalanıcısı ise projenin hedef gurubu içerisinde seçilecek170 kişidir.

Eğitim semineri ve çalıştayına toplam 135 kişi katılmıştır.

 

Etkinlik Fotoğrafları:

 

   

   

   


Tarih : 25 Mayıs 2024