What has been done?

Projenin en önemli faaliyeti olan eğitimler, 23–24 kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Her bir grup günde 8 saatten 3 gün boyunca Ayder Yaylası’nda eğitimler için organize edilecek bir otelde konaklayarak yoğun eğitim almışlardır. Her eğitim programının başında bir bilgilendirme toplantısı yapmıştır. Eğitimler toplam 50 kişi için ve 20-22’er kişilik 4 grup halinde uygulanmıştır. Eğitimler 3 aylık süre içinde belli aralıklarla tekrarlanmıştır.

Ayrıca proje bileşeni olarak; Proje eğitimleri için eğitim seti, bilgilendirme kitapçığı ve broşürü, ekoturizm eğitim programı, proje duyuru afişi ve Proje Sonuç Raporu hazırlanacak çoğaltılacaktır.