The subject and purpose of the project

Türkiye’de Karadeniz Bölgesinde yaşayan kişiler "LAZ" olarak adlandırılır. Lazlar özellikler Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşarlar:  Ardeşen, Pazar, Fındıklı (Rize), Çamlıhemşin (Dikkaya, Akaya köyleri), Arhavi, Hopa, Kemalpaşa (Artvin). Türk dilinde farklı bir aksana ve kültüre sahip olan Lazlar 1950’lilerden sonra hem dillerini hem de kültürlerine unutmaya başlamışlardır. Özellikle çocuklar ve gençler Laz dilini konuşamamaktadırlar. Proje, Laz kültürünü, edebiyatını ve dilini canlandırmayı amaçlamaktadır.

Konumuz, ana dilimizi vurgulayacak demokratik gelenekleri sahip bir insan grubunun Türk toplumuna dahil olmasına hitap ettiği için önem arz etmektedir. Bu proje yoluyla, görsel (Laz tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verecek belgesel) ve yazılı (Laz tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verecek kitap ve broşürler) materyaller hazırlayarak bu ihtiyaç büyük ölçüde giderilmiştir.