Certificate of participation

Certificates of Participation were awarded to participants to the project. 

Sample of Certificates

Proje katılımcılarına katılım sertifikası verilmiştir.