Project puplication

Project Brochures:

In order to inform the project interest groups and the public opinion about the purpose, progress or findings of the project proposal, 3000 units. Turkish, German and Latvia brochures were designed and reproduced. To see this brochures, you can download the JPG file.

 Turkish click here to download the Brochure

 German click here to download the Brochure

 Latvian click here to download the Brochure


Project Posters:

In order to inform the project interest groups and the public opinion about the purpose, progress or findings of the project proposal, 1500 units. Turkish, German and Latvia posters were designed and reproduced. To see this poster, you can download the JPG file.

 Turkish click here to download the Brochure

 German clickt here to download the Brochure

 Latvia click here to download the Brochure


Eğitim Setleri:

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile siyasi kültürün ve demokratik katılımın/ yönetişimin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunarak Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyalogunun güçlendirmesi ve AB Müzakere sürecinde hak temelli STK'lara ve yurttaş girişimlerine AB Müktesebatı, müzakere süreci konusunda bilgilenmelerini ve STK'ların kendi geliştirdikleri çalışma grupları, takvimi ve biçimi çerçevesince demokrasi ve hukuk üstünlüğü alanında politika önerileri geliştirebilecekleri canlı bir diyalog zeminin oluşturulması için insan hakları ve demokrasi konulu eğitim setleri oluşturulmuştur.

Söz konusu eğitim setinde ayrıca, ‘’Üyelik süreci nasıl gelişecek, AB üyeliği Türkiye'ye ne yükümlülükler getirecek ve ne imkânlar sunacak? Hayatımız nasıl değişecek? Avrupa Birliği nasıl çalışıyor, politikaları neler? Avrupa Birliği'nin mali destek programları nelerdir? Bunlardan nasıl yararlanılabilir?’’ gibi sorulara kapsamlı bir şekilde cevap verilmiştir.

 Eğitim setini indirmek için tıklayınız.