AB'nin desteklemiş olduğu ‘’Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Ve Geliştirilmesi’’ Projesi İzleme Toplantısı Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı...

AB'nin desteklemiş olduğu ‘’Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Ve Geliştirilmesi’’ Projesi İzleme Toplantısı Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı...

AB'nin desteklemiş olduğu ‘’Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Ve Geliştirilmesi’’ Projesi İzleme Toplantısı Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı...

Avrupa Birliği’nin desteklediği projemizin genel amacı, nüfusun savunmasız kısmı da dâhil olmak üzere kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi ve Sivil Toplum Örgütleri arasında iyi yapılandırılmış canlı ve renkli bir diyalog kültürünün gelişimine katkı sağlanması yoluyla sivil katılımın güçlendirilmesidir.

Proje faaliyeti kapsamında bu gün 19 Mart 2015 tarihinde saat 12:00’de proje ofisinde proje izleme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya The Central Finance and Contracts Unit (CFCU) hibe ve finans yöneticileri katılmıştır.

Proje yetkilileri izleme görevlilerine proje süreci hakkında detaylı bir brifing verilmiştir. 

 


Tarih : 22 Temmuz 2024