Kadın ve Çevre Projesi Cinsiyet Eşitliği ve Çevre Uluslararası Konferansı yapıldı...

Kadın ve Çevre Projesi Cinsiyet Eşitliği ve Çevre Uluslararası Konferansı yapıldı...

Ortağı olduğumuz ve AB'nin desteklediği Kadın ve Çevre Projesi kapsamında Bizdevariz Derneği koordinatörlüğünde ''Cinsiyet Eşitliği ve Çevre Uluslararası Konferansı'' başarılı bir Şekilde tamamlanmıştır…

 

Söz konusu projemizin üç günlük Cinsiyet Eşitliği ve Çevre Uluslararası Konferansı’nı 01-03 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Konferansa 8 Alman STK temsilcisi ve 35 Kadın Türk sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılmıştır. Konferans çalışması Ayder Yaylası’ndaki Kaçkar Risort Otelde yapılmıştır.

Bu konferans çalışmasının yapılma amacı, sürdürülebilir ve ekolojik açıdan doğru olan tüketim ve üretim biçimleri ile doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda kadınlara yönelik bilinç yükseltici çalışmalar yapılması için güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesidir. Ayrıca uluslararası konferans faaliyeti, ‘’çevre sorunlarının çözümüne ilişkin sivil toplum örgütlerinde kadın insiyatiflerinin geliştirilmesi ve doğa koruma konusunda politika önerileri geliştirebilecekleri canlı ve renkli bir diyalog zeminin oluşturulması’’,’ ’evre ve doğa koruma konularında bir dizi bileşik seminerler, konferans ve uluslararası çalışma ziyaretleri ve diğer destekleyici eylemler ile proje hedef gurubunun kapasitesinin ve becerisinin artırılması’’ ve ‘’Avrupa Birliği’nin üzerine inşa edildiği değerleri, işleyişi ve politikaları da dâhil olmak üzere, Cinsiyet eşitliği, kadın ve çevre, doğa koruma yaklaşımlarının anlatılması yolu ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirilmesi’’ gibi konuları destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Çalışmanın son gününde Sümela Manastırı ve Zil Kalesi’nde gezi ve gözlem çalışması yapılmıştır.

Uluslararası Konferans, AB Müzakere sürecinde hak temelli STK'lara ve yurttaş girişimlerine AB Müktesebatı, müzakere süreci konusunda bilgilenmelerini ve STK'ların kendi geliştirdikleri çalışma grupları, takvimi ve biçimi çerçevesince demokrasi ve hukuk üstünlüğü alanında politika önerileri geliştirebilecekleri canlı bir diyalog zeminin oluşturulmasına vesile olmuştur.

 

Ektinlik fotoğrafları:

    


Tarih : 22 Temmuz 2024